Ankomst till ungdomsläger läger 6

Hej!
Snart är det dags för lägerstart, det ser vi fram emot!
Vi vill upplysa om vikten kring våra nya rutiner vid ankomst och avgång.
Det är väldigt viktigt för oss att nedanstående anvisningar och tider följs för att vi inte ska bli för många på gården.
Dessa åtgärder är väsentliga för att minska riskerna för oss och vår verksamhet i dessa tider.

Alla som ska på läger får dagarna innan ett mail med sin ankomsttid.Ankomst
Vid ankomst vill vi att föräldrar sitter kvar i bilen. Personlig kommer hjälpa deltagarna till sin stuga med packning. Följ sedan personalens anvisningar för att köra ut från gården så vi inte får köa.
Deltagarna kommer att få olika ankomsttider. Det är mycket viktigt att tiderna hålls.
Tiderna fördelas från 11.45 - 12.45


Det kommer inte att serveras någon lunch vid ankomst till deltagande eller föräldrar.

Vi påminner om beredskap att ni som målsman kan hämta hem deltagarna inom ett dygn om hon / han skulle uppvisa symtom som feber, hosta snuva.

Avgång
Vid avgången vill vi att föräldrar sitter kvar i bilen.
Avslutningen kommer att hållas utan publik som vi inte kan ha och så stor folksamling på gården.
Personlig kommer hjälpa deltagarna till bilen. Alla kommer att få en tid när deltagarna ska bli hämtad likt ankomsten.
Detta kommer vara mellan ha avgångstider från 14.00-15.00
Vi kommer återkomma med den mer exakta tiden.

När deltagarnas handlar i kiosken kommer detta skrivas upp på en skuldlista som sedan betalas sista dagar.
Om deltagarna inte har möjlighet att betala det själv via kort, swish eller kontanter ser vi gärna att ni som förälder swishar skulden till 0705525289 och uppger detta till oss vid avgången.

Det kommer inte att serveras någon lunch för föräldrar på avslutningsdagen.

Vid frågor kontakta oss på info@vedbande.nu eller 0383-840 00

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning,
Vedbändes personliga