VBR med Lena Gunnarsson

KURS I VERTIKAL BALANSERAD RIDNING
Ridning med Lena Gunnarsson
27 – 28 april på Vedbände Gård

Många ryttare, såväl professionella som hobby, använder sig av Lena Gunnarsson för att uppnå bättre resultat, hållbarare häst och energisnål ridning.
När ryttarens och hästens rörelsecentrum sammanfaller med varandra blir ridningen som mest energi effektiv! Allt utgår från hästens rörelsecentrum, bröstkota 12-14 (djupaste sadelläget). Därifrån startar hästens rörelse och därifrån kan momentet som ryttaren påverkar hästen beräknas.
Rakriktning och symmetri börjar med ryttaren!

BOKA DIN PLATS >>>

Program Lördag
Fika förmiddag och eftermiddag, lättare lunch samt gummiband för fm övningar. 8.30 – 9.00 Samling med gemensam fika. 9.00- 12.00 Teori om sits optimering Det senaste inom forskningen om ryttarens balans och bålstabilitet. Hur påverkar det häst och ryttare? Praktiskt: - ca 45 min symmetriträning med gummiband!

12.00- 13.00 Lunch 13.00 -13.30 Lena Furuskog från Furuskogs Hästmassage och Sadelcoach berättar om sadelns anpassning för att nå ett bra resultat. 13.30 -17.15 3 ekipage med en ryttare och häst. Här börjar varje ekipage med sitsanalys. Passet påbörjas avsuttet på sadelbock med funktionella tester och sitsbensavtryck och avslutar med ca 30 minuters ridning.

Den fjärde gruppen består av fyra ridande och här ges tips på övningar som man kan jobba med enskilt eller i grupp. Mål: Deltagarna ska efter utbildningen fått verktyg att hjälpa sig själva och sina eventuella elever att hitta rätt rörelsemönster i sin sits och inverkan.

Kostnad: FM + enskild ridning 2 590 kr ( Max 3 platser ) FM + enskild ridning på söndag 2 590 kr ( Max 3 platser ) FM+ ekipage på clinic ridning i grupp : 1 590 kr (max 4 platser )  Fotfolk hela dagen: 1 090 kr ( 15 platser ) Fotfolk på clinic EM: 300 kr ink fika Söndag För att ge flera chans att rida finns tider för enskild ridning. Enbart för deltagare på lördagens kurs.

Här Kan du boka din plats >>>