Tillstånd och regler

Vedbände Ridläger uppfyller följande lagar och förordningar :


* Är en  välskött anläggning som uppfyller god hästhållning enligt  § 16

* Att säkerheten är tillfredställande och finns dokumenterad

* Att man har kommunalt tillstånd att bedriva ridläger med övernattning

* Att hästarna  är  utbildade och lämpliga för ändamålet

* Att undervisande personal har dokumenterad utbildning /erfarenhet

* Att man följer miljöbalken kap 26 § 19

* Att livsmedelshantering sker  enlig förordningen 1998:901,
samt en fungerande egenkontroll § 4-7

* Att man systematisk jobbar med brandskydd ( SBA ) med den lokala räddningstjänsten

* Att hygienutbildning  (HACCP) finns dokumenterad

för att se mer om SRR www.ridlager.se