En dag på Vedbände

7.40 Väckning
8.00 Stalltjänst med insläpp av hästar
8.30 Frukost
9.30 Lektionsridning PONY
10.00 Uteridning COB
10.30 Lektionsridning FULL


Utsläpp av hästar i hagarna
12.30 Lunch
13.00 Glassöppet
13.30 Teori Gr.1 Stalltjänst GR2
14.15 Teori Gr. 2 Stalltjänst GR 1

15.10 Insläpp av hästar
15.35 Mellanmål
16.15 Uteridning FULL
16.20 Lektionsridning PONY
16.25 Uteridning COB
Utsläpp av hästar och ombyte av kläder
18.30 Middag
19.30 Kiosköppet

20.00 Kvällsaktivitet
22.00 Natti Natti

Spara