En dag på Vedbände

7.40 Väckning
8.00 Stalltjänst med insläpp av hästar
8.30 Frukost
9.30 börjar dagens lektioner/uteritter


Utsläpp av hästar i hagarna
12.30 Lunch
13.00 Glassöppet
13.30 Teori Gr.1 Stalltjänst GR2
14.15 Teori Gr. 2 Stalltjänst GR 1

15.10 Insläpp av hästar
15.35 Mellanmål
16.15 Eftermiddagens lektioner/uteritter
Utsläpp av hästar och ombyte av kläder
18.30 Middag
19.30 Kiosköppet

20.00 Kvällsaktivitet
22.00 Natti Natti

Spara